döymədöşəmə

döymədöşəmə
is. aşp. İçərisinə döyülmüş ət qoyulmuş, yaxud qarası ət qiyməsi olan plov. <Ağa Kərim xan:> . . Tez ürəktutan xörəklərdən birisi döymədöşəmədir. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • döymədöşəmə — (Bakı) içinə döyülmüş ət qoyulmuş plov. – Yerün mə:lim, bu gün xalamgildə döymədöşəmə yemişəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • döş — is. 1. Bədənin, boyundan qarına qədər olan ön hissəsi; köks, sinə. Döş qəfəsi. Döş əzələləri. – . . Ciyər sinənin içində olur ki, qutu kimi şeydir. Onun qabaq tərəfi döş sümüyü və qabırğalardır. H. Z.. Ayna islaq başını Ayazın döşünə qoydu. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşəmək — f. 1. Salmaq, sərmək, bir şeylə üstünü örtmək. <Cahangir bəy:> İldırım, sən də yapıncıları döşə yerə. . . N. V.. Tərgül qazanın altında od yandırdı, samovara köz saldı, masanın üstünə ütülənmiş ağ süfrə döşədi. Ə. Vəl.. // Yerə xalça, palaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döydürmək — «Döymək» dən icb. <Pristav:> Doğrusunu de, yoxsa səni yıxdırıb o qədər döydürərik ki, bir ay yorğan döşəkdə qalarsan. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döydürtmək — «Döymək» dən icb. <Pristav:> Doğrusunu de, yoxsa səni yıxdırıb o qədər döydürərik ki, bir ay yorğan döşəkdə qalarsan. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kötək — is. Ağac, dəyənək və s. ilə vurulan zərbə. Kötək aradakına çox dəyər. (Ata. sözü). Şərəf o qədər də aciz deyil ki, Xudayar bəyin sözünün qabağında bir söz danışmasın, yainki ərinin kötəyinin qabağında durub baxsın. C. M.. Tubu ağlayır, arvad da… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yel — 1. is. 1. Külək. Yaman yel əsir. İsti yel. Bu gün bərk yel var. – Şirmayı telə işlər; Dəyirman yelə işlər; Heç nəfərin başına; Gəlməsin belə işlər. (Bayatı). Müştaqdır gözünə aləmin gözü; Yel atar çarqatın, açılar üzü. Q. Z.. Yel vurmaq –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”